4.02.2011

Tiết Thể Dục Cuối Cùng Của Thời Học Sinh (hic..hic)


Các bạn có thể xem hình trên picasa theo đường dẫn này  sẽ rất nhanh ,gọn, và đầy đủ. Chúc vui!