8.20.2010

Em Về Tóc Xanh (Qùa Tặng Cho Năm Học Mới Từ Loptuivuivui)Singer: DTD
Studio: NEP studio
Director: Ericnguyen
Date: 21/08/2010