7.03.2010

Trường Phú làm tên lửa rất đỉnh!

Hè năm nay, bạn Trường Phú lớp chúng ta đã cho ra đời một "phát kiến" vĩ đại, bạn ý đã nghiên cứu và chế tạo ra một loại tên lửa nước có khả năng bay rất xa, đặc biệt, loại tên lửa này rất dễ làm và chơi rất vui...Sau đây là clip bắn tên lửa mà Phú cùng một số bạn khác đã quay lại...Mời các bạn cùng xem và bình luận về sản phẩm này nhá!