10.29.2010

12A1 Ăn Mừng Chiến Thắng Của M,N,T (thi đậu HSG)

 





Thầy Phương rất "dễ thương" ^^



 Tới giờ học thể dục rồi....


Tụi này thích tự sướng vô cùng!







"Giữa bãi đất trống"