10.29.2010

12A1 Ăn Mừng Chiến Thắng Của M,N,T (thi đậu HSG)

 

Thầy Phương rất "dễ thương" ^^ Tới giờ học thể dục rồi....


Tụi này thích tự sướng vô cùng!"Giữa bãi đất trống"