6.04.2010

Cuộc Thi: Vẻ Đẹp 16 - Lớp 11A1

Vì lý do kỹ thuật nên khoảng nửa clip sau không có nhạc...mong mấy bạn thông cảm ha!